Tư duy lại kinh doanh Quay lại

"Kinh Doanh" là gì?

Chọn một lĩnh vực hay đưa ra một sản phẩm, có chắc bạn đã trở thành doanh nhân?
Có cơ sở sản xuất, thương mại, có chắc bạn đang “kinh doanh”?

Hãy cùng tham khảo góc nhìn mới về “kinh doanh” qua những chia sẻ từ Ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED), Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, Tác giả sách “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”.

Một vài bài viết của tác giả
Xem tiếp các bài khác
Một vài Video Clips
Xem tiếp các clips khác