Bàn về giáo dục Đọc tiếp

Giáo dục hiện tại nặng về ‘hiếu thi’ hơn là ‘hiếu tri’, nặng về ‘con số vô tri’ hơn là ‘con người lương tri’. Do vậy, đích đến của giáo dục không chỉ là “ĐIỂM CAO, LÊN LỚP, TỐT NGHIỆP”, mà còn là ‘NHÂN TÍNH, QUỐC TÍNH, CÁ TÍNH’. Và công dân toàn cầu đúng nghĩa sẽ không chỉ có sức vóc, có chuyên môn,...;

Tư duy lại kinh doanh Đọc tiếp

Hãy cùng tham khảo góc nhìn mới về “kinh doanh” qua những chia sẻ từ Ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED), Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, Tác giả sách “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”....;

Thấu hiểu chính mình để thay đổi bản thân Đọc tiếp

Đó là một trong rất nhiều những chia sẻ đáng suy ngẫm của thầy Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường PACE và Viện Trưởng Viện IRED, tại Career Builder Day 2013. Đến với sự kiện và chia sẻ về chủ đề "Thấu hiểu chính mình để quản trị bản thân"...;

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu? Đọc tiếp

Chương trình đối thoại/trao đổi về chủ đề “Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu?” giữa Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển) và Lãnh đạo Viện IRED (Viện trưởng Giản Tư Trung)...;

Video clip: Định nghĩa lại kinh doanh (4 phần) Đọc tiếp

Định nghĩa lại kinh doanh (Phần 1)...;


Video Clip: Định nghĩa lại kinh doanh