Podcast: TS Giản Tư Trung - BÀN VỀ SỰ HỌC Quay lại

TẤT CẢ, BẮT ĐẦU TỪ SỰ HỌC KHAI PHÓNG
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, The Quoc Khanh Show đã có buổi trò chuyện cùng Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung và nghe Thầy “BÀN VỀ SỰ HỌC” và chia sẻ về "Giáo dục khai phóng".
Trong Talkshow này, Thầy đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình học tập của mỗi cá nhân mà ở đó tinh thần tự lực khai phóng và niềm tin thực học sẽ là chìa khóa thay đổi số phận của mỗi người. Bên cạnh đó, Thầy cũng trăn trở về những vấn đề mang tính thời cuộc như mối quan hệ giữa cách mạng sự học và cách mạng giáo dục, giữa cách mạng bản thân và cách mạng xã hội, cũng như tại sao những giá trị ảo lên ngôi và đâu là cách để chúng ta có được động lực học tập suốt đời...

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, The Quoc Khanh Show đã có buổi trò chuyện cùng Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung và nghe Thầy “BÀN VỀ SỰ HỌC” và chia sẻ về "Giáo dục khai phóng". Trong Talkshow này, Thầy đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình học tập của mỗi cá nhân mà ở đó tinh thần tự lực khai phóng và niềm tin thực học sẽ là chìa khóa thay đổi số phận của mỗi người. Bên cạnh đó, Thầy cũng trăn trở về những vấn đề mang tính thời cuộc như mối quan hệ giữa cách mạng sự học và cách mạng giáo dục, giữa cách mạng bản thân và cách mạng xã hội, cũng như tại sao những giá trị ảo lên ngôi và đâu là cách để chúng ta có được động lực học tập suốt đời...

Một vài bài viết của tác giả
Xem tiếp các bài khác
Một vài Video Clips
Xem tiếp các clips khác